Colintrading vélemények

Jól sikerült Colin Kaepernick privát edzése - NFL HUNGARY

Algoritmikus kereskedés algorithmic, automated, black-box vagy robo trading : A megbízások időzítéséről és típusáról, a kontraktusok számáról számítógépes programok döntenek. Sok esetben a megbízásokat is programok kezdeményezik, minden emberi beavatkozás nélkül. Amerikai típusú opció American option : Opciós kontraktus, amely a lejárat előtt bármikor lehívható.

művészeti házból való munka hamis kitörési kereskedés

Arbitrázs arbitrage : Kockázatmentes haszonszerzés az alulértékelt az interneten dolgozzon egy napos keresettel, illetve kontraktusok azonnali felvásárlása és továbbadása vagy a túlértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali eladása és visszavásárlása révén.

Az arbitrázs szoros kapcsolatot teremt egyfelől az egymástól távoli piacok, másfelől a különböző áruféleségek árának alakulása között.

amire a kereskedőnek szüksége van a sikeres kereskedelemhez otthoni munka csomagolási teljesítmény

Árfolyam alatti out-of-the-money, OTM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma kizárólag külső értéket képvisel. Árfolyam feletti in-the-money, ITM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma külső és belső értéket egyaránt képvisel. Árfolyamon lévő at-the-money, ATM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek küszöbára az aktuális határidős árral pontosan egyezik. Átváltoztatható kötvény convertible bond : Kötvény, amely lehetőséget ad tulajdonosának arra, hogy azt, előre meghatározott colintrading vélemények, a kibocsátó hasonló névértékű részvényére váltsa.

Azonnali piac spot market : Piac, ahol a teljesítés az adás-vételi szerződés megkötésével egy időben történik. Bázis basis : Egy áruféleség fizikai és határidős piaci ára közötti különbség.

Colintrading vélemények bázis tükrözi a helyi kereslet-kínálati viszonyokat, valamint a szállítási és tárolási költségek nagyságát. Báziskockázat basis risk : A bázis váratlan csökkenésének vagy növekedésének kockázata a határidős piaci fedezeti pozíció nyitása és zárása közötti időszakban. Bearish: A jegyzés trend visszaesésével kapcsolatos híreket, várakozásokat minősítő jelző a szakzsargonban.

Bear spread: Opciós stratégia, magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opciót vétele és alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opció eladása. Belső érték intrinsic value : Call opciók esetében a határidős kontraktus jegyzésének és az opció küszöbárának különbözete; ha negatív, az opció belső colintrading vélemények 0.

Put opciók esetében az opció küszöbárának és a határidős kontraktus jegyzésének különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0. Belső volatilitás implied volatility : A volatilitás, amelyre az opció aktuális prémiumából következtetni lehet minden egyéb tényező küszöbár, lejárat, határidős kontraktus jegyzése és kamatláb ismeretében.

Bikák bulls : Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének emelkedésére spekulálnak, ezért felvásárolják az adott kontraktust. Black-modell: Fischer Black által ban publikált egyenlőség az opciók elméleti értékének meghatározására.

Buborék vagy lufi bubble : A határidős kontraktus jegyzésének szisztematikus eltérése az adott áruféleség fundamentális értékét tükröző egyensúlyi árától. Bullish: A colintrading vélemények trend emelkedésével kapcsolatos hírekre, várakozásokra minősítő jelző a szakzsargonban.

Most már összejöhet a Kaepernick-trade

Bull spread: Opciós stratégia, alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opciót vétele és magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opció eladása. Csereügylet swap : Megállapodás két fél között arról, hogy egy áruféleség árának alakulása függvényében, előre meghatározott feltételek mellett cashflow-cserét hajtanak végre.

  • Tőzsdeismeretek /Elméleti jegyzet/ | Digitális Tankönyvtár
  • Most már összejöhet a Kaepernick-trade – Fűzővel kifelé!

Derivatíva derivatve : Piaci instrumentum, amelynek értékét egy másik, ún. Diszkont kamatláb discount rate : Különböző időpontban esedékes pénzek jelen- vagy jövőértékének kiszámításához használt kamatláb.

Eladási put opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő eladására jogosítja.

Eladási short pozíció: 1 A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a jegyzés visszaeséséből colintrading vélemények. Elszámolóház clearing house : Intézmény, amelynek feladata a klíringtagok kereskedési számláinak vezetése, ügyleteinek elszámolása, a teljesítés biztosítékaként szolgáló pénzügyi letétek beszedése és előírásoknak megfelelő szinten tartása, a teljesítések szabályozása és a kereskedési adatok jelentése.

Szolgáltatásait egyaránt nyújtja a tőzsdén belül és kívül OTC kötött pénzügyi, értékpapír- és árupiaci ügyletekhez. Európai típusú opció European option : Opciós colintrading vélemények, amelyet csak lejáratkor lehet lehívni.

Az OTC kereskedésben gyakori. Fedezeti ügylet hedge : 1 Stratégia, amelynek keretében egy piaci szereplő fizikai piaci pozíciójával azonos nagyságú, de ellentétes előjelű határidős piaci pozíciót létesít, így csökkenti colintrading vélemények szélsőséges áringadozások kedvezőtlen hatását. Fedezetlen uncovered vagy naked opció: Call vagy put opció eladása úgy, hogy a kiírónak nincs a birtokában elegendő vagy semennyi a mögöttes termékből határidős kontraktusígy védtelen a határidős jegyzés szélsőséges ingadozásával szemben.

Fenntartási költség carrying charge : Egy készletezett áruféleség tárolási, kezelési, biztosítási, finanszírozása stb. Financializálódás financialization : A pénzügyi és más piacok közötti kapcsolatok felerősödése a pénzügyi befektetők aktivitása nyomán.

Forward szerződés: Az üzleti életben elterjedt, jövőbeli teljesítésre szóló, a szerződő felek egyedi igényeire szabott megállapodás, amelyben nem feltétlenül rögzítik az árat. Fundamentális elemzés fundamental analysis : Az árak alakulásának közgazdasági elemzése, célja az árak előrejelzése.

Görgetés rolling : A nyitott pozíció lejárat előtti lezárása és ezzel egyidejűleg — ugyanazon colintrading vélemények és mennyiségre szóló kontraktusokkal — távolabbi lejáratú pozíció nyitása.

Fortrade polc COLIN

Határidős kontraktus futures contract : Az árutőzsdéken szabadon adható és vehető szabványosított szállítási szerződés, amelyben valamely áruféleség mennyiségét, minőségi paramétereit, leszállításának idejét és helyét egyaránt rögzítik. A fejlett határidős árupiacok esetében a határidős kontraktusok áruféleségek fizikai adásvételében játszott szerepe marginális. Időérték time value : Az opció külső értékével egyező terminológia, nagysága a prémium és belső érték különbözete.

Fontos colintrading vélemények, hogy a határidős piacokon mindig vételi pozíciókat nyitnak, illetve görgetnek.

Intézményi befektetők institutional investors vagy funds : Számottevő tőke felett rendelkeznek, erősen hisznek a nyersanyagárak, valamint a globális makrogazdasági trendek szoros és közvetlen összefüggésében, határidős piaci aktivitásukat ez határozza meg. Inverz piac backwardation vagy inverse market vagy negative carry : Olyan piaci helyzet, amikor egy határidős kontraktus későbbi lejáratra szóló jegyzése alacsonyabb a közelebbi lejáratra szóló jegyzésénél vagy az adott áruféleség azonnali teljesítésre szóló áránál.

Keresztfedezeti ügylet cross hedge : Egy adott termékre egy másik termék határidős piacán kötött fedezeti ügyletet. Kiíró option writer : Piaci szereplő, aki egy határidős kontraktus call put opció küszöbárán történő megvételének eladásának jogát eladja.

Kincstárjegy amikor az opciókkal kereskednek bill : Az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél rövidebb lejáratú, átruházható, kamatozó értékpapír.

Megkülönböztetünk kamatozó kincstárjegyet lejáratkor névérték és kamat kifizetése colintrading vélemények diszkontkincstárjegyet lejáratkor névérték alatti vételár és kamat kifizetése.

A kincstárjegy a legbiztonságosabbnak tekintett, likvid befektetési forma.

valós opciók és azok típusai mi a bináris opciós diagram

Kötvény bond : Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója arra kötelezi magát, hogy egy adott pénzösszeg előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá magát a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

Különbözeti ügylet spread : Egy áruféleség határidős kontraktusainak megvásárlása és hasonló kontraktusok egyidejű eladása.

Megkülönböztetünk 1 határidők közötti különbözeti ügyletet interdelivery spread ; 2 termékek közötti különbözeti colintrading vélemények intercommodity spread ; 3 piacok közötti különbözeti ügylet intermarket spread ; 4 feldolgozói különbözeti ügyletet crush spread Külső érték extrinsic value : Az opció prémiumának és belső colintrading vélemények különbözete. Küszöbár strike price : Az opciós kontraktusban rögzített ár, amelyen a call put opció vevője az colintrading vélemények határidős kontraktust megveheti eladhatja.

Lehívás exersice : Amikor az opció vevője él szerzett jogával és a határidős piacon a küszöbárnak megfelelő vételi vagy eladási pozícióba kerül. Lejárat expiration : 1 Egy határidős kontraktus utolsó kereskedési napja, 2 az időpont, amikor az opció vevőjének lehívási joga elévül.

Likviditás liquidity : A határidős és opciós piacokon a gyors, gyakorlatilag azonnali belépés, illetve kivonulás lehetősége. Long: A szakzsargonban a határidős pozíció vételi oldalát vagy a fizikai áruféleséggel rendelkező, azt eladni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző. Makroisták macroists : Intézményi befektetők. Medvék bears : Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének esésére spekulálnak, ezért kiárusítják az adott kontraktust.

Minimális lépésköz tick : Valamely határidős vagy opciós kontraktus jegyzésének lehetséges legkisebb negatív vagy pozitív irányú elmozdulása. Nagyfrekvenciájú kereskedés high-frequency trading : Számítógépes programok rendkívül gyors kereskedése az elektronikus formában begyűjtött információk alapján, még mielőtt az emberi agy képes lenne feldolgozni ezeket az információkat.

Napi maximális árelmozdulás limit : Az előző napi elszámolóárhoz igazított ársáv, amelyből a kontraktus jegyzése annak feloldásáig nem törhet ki.

Napon belül kereskedők day traders vagy intra-day traders : Spekulánsok,akik megnyitott pozícióikat legkésőbb a tőzsdenap végén, de rendszerint ennél sokkal hamarabb lezárják. Naptári különbözeti ügylet calendar spread : Opciós stratégia, különböző lejáratú call put opciók egyidejű adásvétele.

Nyitott kötésállomány open interest : Egy kontraktusra annak elindítása óta megnyitott és le nem zárt pozíciók halmozott nem nettósított összege a tőzsdenap végén. Opciós utalvány warrant : Részvénytársaság által kiírt részvényvásárlási opció, amelynek lehívásakor a vállalatnak új részvényeket kell kibocsátania.

Az opciós utalvány is lehet amerikai vagy európai típusú. OTC over the counter piac: Tőzsdén kívüli, kevésbé szabályozott, többnyire bankközi kereskedés. Pillangó butterfly : Opciós stratégia, a bull spread colintrading vélemények a bear spread kombinációja.

Prémium premium : Az opciós kontraktus díja. Puha áruféleségek soft commodities vagy softs : Tipikusan a kakaó, a kávé és a cukor. Részvény stock : Részvénytársaság által kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő, a társaságban tulajdonosi jogok pl.

Különböző fajtái vannak: az értéktőzsdéken általában ún. Részvényindex stock index : Értéktőzsdéken jegyzett részvények súlyozott átlagárfolyama. Ha értéke meghaladja az átlagot, akkor a sertéshizlalás nyereséges.

Short: A szakzsargonban a határidős pozíció eladási oldalát vagy a fizikai áruféleséggel nem rendelkező, azt megvásárolni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző. Skalpolók scalpers vagy locals : Spekulánsok, a tőzsdei kereskedésben aktív tőzsdetagok, aki megnyitott pozícióikat perceken vagy akár másodperceken belül lezárják. A legkisebb árkülönbözetekből, a pillanatnyi ármozgásokból profitálnak, de óriási forgalmat generálnak.

Specifikáció specification : Egy határidős vagy opciós kontraktus standardizát jellemzőinek összessége. Statisztikai volatilitás historical volatility : A határidős piaci áringadozás statisztikai módszerrel megállapított százalékos értéke, amelyet legkevesebb napos időszak elszámolóárainak normális eloszlása alapján számítanak colintrading vélemények az adott esztendőre. Straddle: Opciós stratégia, ugyanarra a határidős kontraktusra egy időben azonos számú, egyforma küszöbárú és lejáratú call és put opciók vétele.

Strangle: Opciós stratégia, a straddle ellenpárja.

Rasszizmus ellen tüntető sportoló lett a Nike reklámarca

Swaption: Csereügyletre kiírt opció. Szintetikus határidős kontraktus synthetic futures : Azonos küszöbárú call és put opciók kombinációja.

A szintetikus határidős kontraktus ára egyezik a valós határidős kontraktus árával, egyébként fennáll az arbitrázs lehetősége. Szintetikus opciós kontraktus synthetic option : Opciós és határidős kontraktusok kombinációja.

hogyan működik az opciós diagram hogyan lehet bináris opciókat kereskedni szintekről

A szintetikus opció prémiuma egyezik a valós opció prémiumával, egyébként fennáll az arbitrázs lehetősége. Technikai elemzés technical analysis : A jegyzések mozgását leképező speciális grafikonok alaktani vizsgálata.

Tőzsdei indexkövető alap exchange traded fund, ETF : Értéktőzsdén jegyzett nyíltvégű befektetési alap, amelynek árfolyama egy részvény- vagy kötvényindex, illetve valamilyen nyersanyag vagy nyersanyag-árindex árfolyamát követi. Tőkeáttétel leverage : A határidős és opciós pozíciók nyitásához és fenntartásához szükséges pénzügyi garancia csak töredéke a birtokolt kontraktusok értékének, így kis tőkével nagy értéket lehet megmozgatni.

  • Boruljunk térdre a Nike előtt, és nyissuk nagyra a szánkat?
  • Jól sikerült Colin Kaepernick privát edzése - NFL HUNGARY

Trend-spekulánsok position traders : Határozott véleményük van az árváltozások várható irányáról, megnyitott pozícióikat néhány napig vagy akár hetekig is fenntartják. Vételi call opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő megvételére jogosítja.

Vételi long pozíció: 1 A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a jegyzés emelkedéséből profitál. Volumen volume : Egy adott időszak során kötött ügyletek száma, kontraktusokban kifejezve.

Lásd még