Mi akadályozza a pénzt

Tudtad, hogy keveset is érdemes? Útmutató a sikeres megtakarításhoz! | pcmagicnet.hu

Olyan, mint az ember vérrendszere, szabadon kell áramolnia, nem állhat meg, nem halmozódhat fel és nem fogyhat el. A sejtek emberek átveszik a szükséges energiát, de nem halmozzák fel a közvetítő anyagot. A társadalom működésében a természeti minták segítségével kell egy szerves működési modellt meghatározni. A szövetkezeti, önkormányzati, utalvány és helyi pénzek rendszerbefoglalása nélkül, egy kaotikus állapot felé haladunk, ahol az érdekérvényesítés durva versenyt eredményezhet lejáratva hosszú időre a közösségi pénzekbe vetett bizalmat.

Nagy felelősség ebben a helyzetben megteremteni a fenntartható rendszer alapjait.

Magyar Narancs - Belpol - „Több táblányi” pénzt gyűjtött össze Hadházy Ákos

A Földi ökoszisztéma, a társadalmi rendszerek, a gazdaság és a pénzrendszer összeomlásának árnyékában, kialakult a fogadókézség új gondolkodásmód elindítására. Egy sikeres, fenntartható mi akadályozza a pénzt az egész világon elterjedhet és segítheti egy pozitív jövőkép megvalósulását. Ma minden programnak segítenie kell, hogy a profit és jövedelemgazdálkodás pusztító kényszere alól, egy társadalmi és ökológiai vagyongazdálkodás indulhasson el.

A pénz egy speciális termék, melyet a közösség alkot, melynek közös megegyezésen kell létrejönnie. Valódi közösségi pénzt csak közösség tud létrehozni, tehát elengedhetetlen, hogy közösséggé váljunk, így ilyen rendszer építése részvételi rendszerek fejlesztése, a bizalom és a kommunikáció megteremtése nélkül hamar kudarcra kényszeríthető. Ez a termék a létrehozáshoz képest hatalmas értéket képvisel, ráadásul a természetes termékekhez képest romlatlan formában.

Közösségi pénz bevezetése - Világfa ismertető oldala

A pénzt csak a semmiből lehet teremteni! Kinek van joga és lehetősége ezt létrehozni? Mivel  értékét a köz megegyezése alapján hordozza, csak az egyének lehetnek jogosultak, az általuk hordozott munkaképesség fedezetére. Mára eljutottunk oda, hogy ezt átláthatóan, az egyének tudatos közreműködésével, közösen tehessük meg. Mindenki születésénél fogva jogosult, a rá jutó rész teremtésére, mint ahogy jogosult a rá jutó természeti kincsek használatára is.

Ez a mai értékrend és gondolkodásmódhoz képest fejlettebb társadalmat feltételez, melyre az igény és a lehetőség egyértelműen jelen van. A mai pénzteremtés a kölcsönadás intézményére alapult, mely egyenlők között is lehetővé teszi, hogy akár egy személy, mindenki más kölcsönét felhasználva, a teljes közösség munkáját magántulajdonba vegye. A kamat vagy részesedés léte, a bankrendszer hibái ennek jellegén semmit nem változtat, csak lefolyását befolyásolják.

A magán  pénzteremtés a kölcsön felírása, melyet a kezdeményező indít el. Ez a rendszer matematikai kényszerek mentén hozza létre a mai társadalmi viszonyokat. A rendszer megspékelve a pénz tőkehatalmával, az ember gyarlóságával eredményezi a gazdasági diktatúra kialakulását. Az alábbi javaslat a törvény által adott lehetőségéhez illeszt egy olyan pénzügyi rendszert, amely a központi gyűjtő és elosztóhálózatot mellett alternatívát hoz létre.

Az egyének felelősségvállalásán keresztül megvalósítja a részvételi költségvetés társadalmi működtetését. Ellátva az átválthatóság mi akadályozza a pénzt elvárt feltételét, ezt ellensúlyozó motivációs kompenzálás és külső átváltások korlátozását működteti.

mi akadályozza a pénzt etf bitcoin uk

Biztosítja minden természetes érdekközösség hatékony működését. Az egyik legfontosabb igény és akarat közvetítő eszköz a közösségi pénz lehet. A pénz mindig a létrehozóját támogatja, ennek tudatában kell a jogot alkalmazni és tulajdonságait kialakítani. A rendszert úgy kell megtervezni, hogy a fedezetül előírt pénzrendszerek teljes összeomlása ne befolyásolja a közösségi pénzrendszer működését.

Rendszere képes kell legyen a lassú, kis közösségi és a teljes frontális bevezetésre egyaránt. Valamint a fedezeti pénz közösségi vagyonként való kezelésére.

Sőt, ha őszinték akarunk lenni, szinte egész életünket a pénz irányítja, illetve az, hogy hogyan is gondolkodunk a pénzről. Elég van-e belőle a zsebünkben vagy se? Elégedettek vagyunk-e a mennyiségével vagy sem? Mennyi munkával vagyunk képesek előteremteni az életünkhöz elégséges mennyiséget belőle.

Emiatt  a közösségi kontrollt cégformán belülre kívánjuk  működtetni, ahol a magántulajdon érdekeit képviselheti, de társadalmi igény esetén a kivásárlástól nincs védve, lehetővé téve a valódi közösségi tulajdonná alakulást.

Ez képes biztosítani, hogy a verseny és profitkényszer alól a közösség vagyongazdálkodás felé mozdulhasson el, felszámolva a létbizonytalanság romboló hatását. A mára kialakult technológiai munkanélküliség nem orvosolható a a verseny kényszerében. Az állami beruházási pénzteremtés, mely mára megszűnt, pótlására megalkotandó egyéni beruházási pénzteremtést csak ilyen vállalkozási formában lehet  működtetni.

Tudtad, hogy keveset is érdemes? Útmutató a sikeres megtakarításhoz!

Az elértéktelenedése viszont az egyén magánszámlájáról a közösségi számlájára vándorol, melynek elköltését, közösségi tulajdonú beruházásokba, az egyén irányíthatja iskola, üzem, infrastruktúra stb. Így az infláció magánvagyon helyett, közösségi vagyont gyarapít, társítva az egyén felelősségével, motiválva annak sikerében.

A beruházás mint kölcsön használja és siker esetén visszafizeti az egyénnek. A visszafizetéssel megszűnik a pénz, de előtte közösségi vagyont épített. Ha a társadalom nem használja megszűnik, de ha igény van rá, ugyan olyan könnyen létrejön az egyénekhez kötve.

Ha az infláció kisebb, mint a pénzhasználati díj, a fent maradó rész közösségi pénz fent vázolt megszűnése után is megmarad, mely az egyén újbóli pénzkiváltásánál fedezetként felhasználható.

Lásd árfolyam változás fedezete: Állandó értékmérő egység:. Ha nem lenne infláció a Ft fedezetet csak az indulásnál kéne befizetni, hosszú távon folyamatos törvényi fedezetet ad az újbóli közösségi pénzkiváltásra.

mi akadályozza a pénzt bináris opciók 60 másodlagos stratégia

Ennek kezelése megoldható átlátható, de kezdeti megértetése nem könnyű feladat és nem is feltétel. Lásd: … o       Álladó értékmérő egység: Az infláció ilyen módú kezelése lehetővé teszi stabil értékmérő funkciójának betöltését, azáltal hogy egysége az emberi munkaórához köthető, mint minden értékteremtés alapjához.

A természet mindent ajándékba ad mindenkinek. Ez megterheli az önellátó közösségeket, akiknek nincs forint bevétele. A pénzhasználati díj optimális mértéke jelenleg nagyobb, mint a normál infláció. A vegyes pénzhasználati díj fizetésének arányát a Ft és a közösségi pénzhasználat arányában lehet kezelni. Az így befolyó Ft fedezheti, az árfolyam változásból keletkező fedezeti hiányt. Miért kell az árfolyammal foglalkoznunk?

Felelőtlen pénzszórás akadályozza a banki aranykort Magyarországon

A valódi pénzhasználatot ma kamatban és inflációban fizetjük, mely magánvagyont gyarapít. Ha a Ft és, vagy  hátterét képező Valuták összeomlanak, a rendszernek könyvek a forexen kell tudni kezelni a kezdetekben erős törvényi nyomást a fedezet követelésében.

Ha a Ft gyorsabban romlik mint amit a közösségi pénz használati díja fedezhetne, akkor a lehető leggyorsabban be kell fektetni, közösségi beruházások eszközeibe, ingatlanaiba. És képviselni kell a fedezeti törvény megszüntetését. Ezzel a módszerrel az infláció ha nagy is a közösség gyarapodását szolgálja.

mi akadályozza a pénzt munka a casa savona tól

Stratégiai vonal trendje mai pénzügyi rendszerek spekulációit a közösségi pénz személyhez és programhoz kötött mennyiségi és időbeli korlátai nem teszik lehetővé A pénz akkor értéktelenedik ha több van belőle mint amit a közösség munkája fedezni tud.

Ha túl kevés akadályozza az igények és szolgáltatások cseréjét, a pénz felértékelődik, melynek előnyeit a pénzfelhalmozók élvezhetik Az alábbi szempontok helyes kiszolgálása lehetővé teszi hogy a pénz valódi igények és készségek információit szállítsa. A pénz mennyiségét két alapfunkció határozza meg: ·        1. Az egyének mindennapi megélhetése, gazdasági cseréje.

mi akadályozza a pénzt 24 opciós minimális kaució

A közösségi pénz mennyisége önszabályzó tulajdonságokkal bír, így ha mindenki önellátásra állna át, a pénz az egyén csere igényivel arányosan fogy, vagy nő a rendszerben. Az egyén számlájáról a közösség felé kölcsön formájában, onnan pedig a visszafizetés mi akadályozza a pénzt megszüntetésre kerül.

mi akadályozza a pénzt hogyan lehet híreket szerezni a bináris opciókról

A Ft fedezet folyamatosan közösségi felhasználásba -az egyén döntéséhez kötve- vándorol, a pénzhasználati díj arányában. Értékét az infláció emészti fel.

Tudtad, hogy keveset is érdemes? Útmutató a sikeres megtakarításhoz! A megtakarított pénz az, ami lehetőséget nyújt arra, hogy kihasználjunk helyzeteket — legyen az akár egy vállalkozás indítása, vagy részvények, ingatlan vásárlása … Nézzük, hogyan csináld jól! Papszt Kriszta Megtakarítás vs.

A beruházásokba irányított fedezet visszafizetett részével Törvényi előírás és jutalékával motiváció az egyén gazdálkodik. A közösségi vagyont gyarapító beruházások, melyek fedezete az emberek munkáján keresztül létrehozott érték. A közösségi pénzt és a fedezetét is a beruházás költheti el.

mi akadályozza a pénzt az internetes forgalom elosztásának bevétele

Az egyén gyakorlatilag részvényt vásárol, mely tulajdonrész profitrészesedésre jogosítja, ha van profit. De részjegy feletti tulajdon megtartásra nem jogosít az új belépőkkel szemben. Az tagok részjegyet a nagybefektetőktől vásárolják meg, ha a program meghirdetett részjegy mennyisége eladásra került. A fedezet viszont azonnal felhasználható, mivel az már munkával jött létre, vagy azt is ütemezve lehet befizetni, de ennek kockázata is van az egyén pénzügyi bizonytalansága miatt.

Az egyén időszámláján jóvá kell írni.

Mi akadályozza a pénzt

Így sem szövetkezetek, sem települési közösségek, sem egy ország nem tudja túltervezni beruházásait a pénz mennyiségén keresztül, elkerülve a közösségi pénz inflációját. A társadalmi kommunikáció így a pénzen mi akadályozza a pénzt is megvalósulhat.

A pénz hordozza a közösség igényeinek információit, közösségi mi akadályozza a pénzt valósít meg. Így a közösségi pénz nem fog fegyvergyárakat, irreális költségű beruházásokat finanszírozni, míg az egyének azt nem támogatják. Az egyén szembesül azzal, hogy egy egy közösségi cél tőle mennyi munkát igényel, lehetővé teszi a reális döntést, szemben a központosított adóelosztással.

Vagy elegendő motivációs eszköz az időszakos felülbélyegzés, ahol ennek díjával a kifizető egyén szintén közösségi beruházást támogathat, saját közösségi számlájára kerül, melyet befektethet helyi beruházásokba, részjegyet vehet rajta. Az önkormányzat is érdekelt a felülbélyegzésben, hiszen azok saját beruházásait segítik.

Lásd:… ·        Más pénzrendszerek támogatása.

Lásd még